Regulamin VivaCraft.pl


​1. Regulamin określa podstawowe prawa panujące na serwerze VivaCraft.pl
2. Rejestrując się na serwerze akceptujesz warunki niniejszego regulaminu i oświadczasz, że masz ukończone 16 lat, jeżeli zaś nie masz, to poproś o zgodę rodziców!
3. Administracja nie ponosi prawnych konsekwencji za działania użytkowników, które grożą odpowiedzialnością cywilną lub karną.
4. Zabrania się reklamowania konkurencyjnych serwerów oraz innych serwerów głosowych typu: Discord itp.
5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
6. Zabronione jest działanie na szkodę sieci VivaCraft.pl
7. Na serwerze możesz posiadać maksymalnie jedno konto. Posiadanie dwóch kont do gry jest zabronione.
8. Zabrania się używania wspomagaczy/cheatów, które ułatwiają rozgrywkę.
9. Współpraca z cheaterem grozi banem, każdy cheater powinien być niezwłocznie zgłoszony administracji serwera.
10. Używanie przezroczystych tekstur typu xray grozi banem.
11. Gracz ma obowiązek stosować się do poleceń administracji.
12. Zakazuje się używania wulgaryzmów na czacie, działkach, tabliczkach, przedmiotach itp.
13. Zakazuje się kłótni/wyzywania/obrażania innych graczy.
14. Zabrania się prowokowania i wprowadzania w błąd użytkowników serwera.
15. Zakazuje się udostępniania konta/podawania haseł osobom trzecim.
16. Administracja nie odpowiada za szkody poniesione na koncie wskutek kradzieży konta.
17. Zakazane jest wyłudzanie informacji, haseł do kont itp.
18. Zakaz spamowania/floodowania/pisania capsem.
19. Należy pisać tylko i wyłącznie czcionką dostępna w Minecrafcie.
20. Zakaz griefowania.
21. Zabrania się wykorzystywania błędów. W przypadku znalezienia należy zgłosić je do administracji.
22. Zabrania się wysyłania reflinków, podejrzanych linków do nieznajomych stron.
23. Każda próba wyłudzenia itemu lub konta VIP będzie surowo karana.
24. Administracja nie zwraca przedmiotów w razie ich straty spowodowanej ze strony gracza oraz bez przedstawienia dowodów posiadania owych przedmiotów.
25. Zakazuje się oferowania usług na serwerze w zamian za prawdziwe pieniądze (Nie dotyczy usług z naszego itemshopu), zarabianie kosztem serwera będzie surowo karane.
26. Zakazuje się grożenia banem.
27. Zakazuje się wywyższania nad innymi, każdy jest równy sobie.
28. Zakaz podszywania się pod innych graczy oraz administrację!
29. Każda osoba z administracji może Cię ukarać za popełnione wykroczenia przy wielokrotnym łamaniu regulaminu surowiej, niż jest napisane w taryfikatorze.
30. Serwer może zostać zrestartowany, wyłączony lub zmieniony. W tym przypadku nie przysługują żadne rekompensaty dotyczące utraconych przedmiotów czy rang, jeżeli administracja prosi o wyjście, gdyż chce przeprowadzić prace konserwacyjne.
31. Zakaz nakłaniania do samobójstwa/samookaleczenia.
32. Zakaz propagowania faszyzmu, komunizmu, nazizmu, rasizmu.
33. Zakaz propagowania treści pornograficznych w tym stron z pornografią oraz niecenzuralne skiny minecraft.
34. Administracja nie bierze odpowiedzialności za osoby dodane do działki/wyspy/gildii.
35. Zabrania się kradzieży przedmiotów od innych graczy lub nieuczciwego zachowania wobec innych.
36. Zabrania się tworzenia wielkich fabryk czy mechanizmów z redstone oraz hopperów, które mogą lagować serwer.
37. Zakazuje się tworzenia pułapek w różnych celach.
38. Budowanie niecenzuralnych budowli może skutkować banem.
39. Na serwerach panuje zasada Fair Play. (uczciwej rozgrywki)
40. Serwer obsługuje wersje gry od 1.8+.
41. Zalecana wersja gry, na której występuje najmniej problemów to 1.17.1.
*grając na wersjach 1.8 do 1.16.x godzisz się na występowanie błędów, które nie będą łatane przez nasz support.
42. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia całego regulaminu lub jego części w dowolnym momencie.
43. Surowo zabronione podawanie danych osobowych swoich oraz innych użytkowników (imię, nazwisko,adres, pesel,numer telefonu i tym podobnych).
44. Administracja ma prawo wymagać od graczy zainstalowania programów: Discord, AnyDesk w celu wykrycia niedozwolonych modyfikacji.
45. Gracz przebywający na serwerze musi się liczyć z możliwością rozpoczęcia sprawdzania przez administrację bez podania powodu.
46. Administracja ma prawo przejrzeć wszystkie pliki związane z Minecraft oraz te, które mogą zawierać potencjalne cheaty [niedozwolone modyfikacje] lub wspomagacze bez zgody gracza.
47. Gracz ma obowiązek mieć włączony czat, w przeciwnym wypadku może zostać zbanowany z powodu braku odzewu podczas sprawdzania w celu wykrycia niedozwolonych modyfikacji.
48. Administracja ma prawo poprosić gracza w każdej chwili o udostępnienie ss'ów oraz folderów/plików, które mogą zawierać potencjalne cheaty. Gracz jest zobowiązany do wykonania czynności.
49. Za zabijanie multikont grozi usunięcie punktów rankingowych oraz ban na określony czas w taryfikatorze.
50. Oszukiwanie i/lub wprowadzanie administracji w błąd może skutkować banem permanentnym.
51. Podczas nałożenia blokady na konto gracza ranking oraz przedmioty związane z kontem mogą zostać usunięte.
52. Celowe nabijanie pkt na członkach swojej gildii (poprzez wychodzenie i wchodzenie z gildii itp.) będzie skutkowało banem i resetem rankingu.
53. Zabrania się tworzenia gildii o obraźliwej nazwie/tagu.
54. Przewinienia graczy należy zgłaszać w ciągu dwóch tygodni od zdarzenia. (Po tym czasie skargi nie będą rozpatrywane. Punkt ten nie dotyczy zgłoszeń, za które można otrzymać bana dłuższego niż 5 dni.)
55. Administracja ma prawo ukarać gracza za czyny nieuwzględnione w regulaminie, które negatywnie wpływa lub może wpłynąć na serwer.
56. Grając na serwerze wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez VivaCraft.pl